Arrow
Arrow
Slider


OÜ Tadellos osutab raamatupidamisteenust aastast 1998. Meil töötavad 3 kõrgharidusega ja suure kogemusega raamatupidajat. Audiitorteenust osutas aastatel 1998-2005 Tadellos OÜ, alates 2005. aastast - ST & Partners OÜ, kus töötavad vandeaudiitor ja assistent. 

ТОО Таделлос оказывает бухгалтерские услуги с 1998 года. У нас работают 3 бухгалтера с высшим образованием и большим опытом. Аудиторские услуги в 1998-2005 годах оказывало ТОО Таделлос, с 2005 года - ST & Partners OÜ, где работают присяжный аудитор и ассистент. 

Oma töös kasutame kaasaegset raamatupidamis- ja majandustarkvara, sealhulgas näiteks Standard Hansa, MeritAktiva ja MeritPalk. Programmid asuvad pilves ning on ööpäevaringselt kättesaadavad. Meie klientideks on erinevate valdkondade äriühingud, mittetulundusühingud ja FIE-d. Maksukonsultatsioonid on meie klientidele tasuta. Meie prioriteediks on kiirus, paindlikkus ja teenuse kõrge kvaliteet!  

В работе используем современные программы Standard Hansa, MeritAktiva и MeritPalk. Программы находятся в облаке и доступны круглосуточно. Нашими клиентами являются коммерческие и некоммерческие объединения разных сфер деятельности, а также ЧЛП. Налоговые консультации бесплатны для клиентов. Наши приоритеты- быстрота, гибкость и высокое качество услуг!